DAX – одна з функцій FullAjax, використовується для запиту текстових даних, xml, json та подібних (DataAjaX).

Приклад використання DAX:

1
2
3
dax({url:'myurl', id:'save-data', form:'myform', method:'post', cb:function(resp, cbo){
	alert(resp.text || resp.xml)
}})

Дані з усіх полів (input, textarea, select, …) форми в якої id=’myform’ будуть автоматично зібрані та відправлені на url=myurl методом post.

id – це внутрішній ідентифікатор потоку, призначений для розділення потоків декількох запитів до сервера. В один і той же час не може існувати декілька запитів з однаковим id, наступний запит скасовує попередній. Також, використання id дозволяє повторно використовувати вже створені в пам’яті об’єкти.

Список параметрів DAX:

 • url/src – адреса запиту.
 • id – внутрішній ідентифікатор потоку.
 • method – метод запиту даних. post, або get (по замовчуванню get).
 • form – id форми, сама форма, id елементу, або сам елемент з якого потрібно зібрати дані.
 • params – рядок параметрів, які необхідно додати до запиту (наприклад: params:’name=val1&dat=val2′).
 • callback/cb – функція зворотнього виклику.
 • callbackOps/cbo – опції, що передаються до функції зворотнього виклику.
 • destroy – прапорець авто видалення процесу з пам’яті після закінчення запиту. true або false (по замовчуванню false).
 • anticache/nocache – вимкнення кешування. true або false (по замовчуванню false).
 • async – прапорець виконання асинхронного запиту. true або false (по замовчуванню true).
 • xml – XML, емуляція відповіді, при наявності даного параметра запит до сервера не здійснюється.
 • text – текст, емуляція відповіді, при наявності даного параметра запит до сервера не здійснюється.
 • user – username, для підключення, що вимагає ім’я користувача
 • pswd – password, для підключення, що вимагає пароль користувача
 • headers – масив HTTP заголовків із об’єктів {ключ: значення}, які потрібно передати серверу. Приклад: headers:[{Etag: ‘123’}, {‘Accept-Encoding': ‘gzip,deflate’}]
 • loader – id індикатора завантаження.
 • storage – прапорець використання локального сховища. Діє лише при підключенні SRAX.Storage. true або false (по замовчуванню true).
 • etag – прапорець використання Etag для ідентифікації новизни даних в локальному сховищі. Діє лише при підключенні SRAX.Storage. true або false (по замовчуванню true).

Вибачте, форму коментарів наразі закрито.