HAX – одна з функцій FullAjax, використовується для запиту та автоматичної обробки HTML (HtmlAjaX) — це і є підтримка AHAH (Asynchronous HTML and HTTP).

Приклади використання HAX:
В елемент з id=’my-div’ буде завантажено сторінку ‘index.html’ з використанням AJAX історії.

1
hax({url:'index.html', id:'my-div'})

В елемент з id=’my-div’ буде завантажено сторінку ‘index.html’ без використанням AJAX історії, після закінчення завантаження з’явиться повідомлення ‘Hey!’.

1
2
3
hax({url:'index.html', id:'my-div', nohistory:1, onload:function(){
	alert('Hey!')
}})

Список параметрів HAX:

 • url/src – адреса запиту.
 • id – id батьківського елементу.
 • method – метод запиту даних. post, або get (по замовчуванню get).
 • form – id форми, сама форма, id елементу, або сам елемент з якого потрібно зібрати дані.
 • params – рядок параметрів, які необхідно додати до запиту (наприклад: name=val1&dat=val2).
 • callback/cb – функція зворотнього виклику.
 • callbackOps/cbo – опції, що передаються до функції зворотнього виклику.
 • nohistory (noHistory)– прапорець використання історії AJAX навігації. По замовчуванню false – історія зберігається.
 • rc – вказує чи потрібно використовувати корекцію відносних посилань. true або false (по замовчуванню false).
 • overwrite – прапорець перезапису подій onclick та onsubmit при Fly AJAX (по замовчуванню функції на події onclick та onsubmit не перезаписуються, а доповнюються). true або false (по замовчуванню false).
 • destroy – прапорець авто видалення процесу з пам’яті, після закінчення запиту. true або false (по замовчуванню false).
 • html – HTML текст, емуляція відповіді, при наявності даного параметра запит до сервера не здійснюється.
 • anticache/nocache – вимкнення кешування. true або false (по замовчуванню false).
 • startpage – ознака першої сторінки історії.true або false (по замовчуванню false).
 • async – прапорець виконання асинхронного запиту. true або false (по замовчуванню true).
 • historycache – прапорець використання кешу історії. true або false (по замовчуванню використовується USE_HISTORY_CACHE).
 • seal – прапорець ізоляції, використовується для вирішення конфліктів css стилів. true або false (по замовчуванню true).
 • user – username, для підключення, що вимагає ім’я користувача
 • pswd – password, для підключення, що вимагає пароль користувача
 • headers – масив HTTP заголовків із об’єктів {ключ: значення}, які потрібно передати серверу. Приклад: headers:[{Etag: ‘123’}, {‘Accept-Encoding': ‘gzip,deflate’}]
 • add – прапорець, що вказує спосіб додавання завантаженого вмісту до батьківського елементу: перезапис – false, або додавання – true (по замовчуванню false).
 • onload – функція, що викликається після повного завантаження вмісту в елемент.
 • loader – id індикатора завантаження.
 • notitle – відключення авто-зміни title. true або false (по замовчуванню false).
 • onerror – функція, що викликається в разі помилки завантаження вмісту.
 • storage – прапорець використання локального сховища. Діє лише при підключенні SRAX.Storage. true або false (по замовчуванню true).
 • etag – прапорець використання Etag для ідентифікації новизни даних в локальному сховищі. Діє лише при підключенні SRAX.Storage. true або false (по замовчуванню true).

Вибачте, форму коментарів наразі закрито.