Articles in the ‘Як це (інструкції)’ category

DAX – одна з функцій FullAjax, використовується для запиту текстових даних, xml, json та подібних (DataAjaX).

Приклад використання DAX:

1
2
3
dax({url:'myurl', id:'save-data', form:'myform', method:'post', cb:function(resp, cbo){
	alert(resp.text || resp.xml)
}})

Дані з усіх полів (input, textarea, select, …) форми в якої id=’myform’ будуть автоматично зібрані та відправлені на url=myurl методом post.

id – це внутрішній ідентифікатор потоку, призначений для розділення потоків декількох запитів до сервера. В один і той же час не може існувати декілька запитів з однаковим id, наступний запит скасовує попередній. Також, використання id дозволяє повторно використовувати вже створені в пам’яті об’єкти.

Список параметрів DAX: (далі…)

Що таке FullAjax?

February 8th, 2011

JavaScript бібліотека Fullajax = AJAX (Asynchronous JavaScript and XML — Асинхронний JavaScript та XML) + AHAH (Asynchronous HTML and HTTP — Асинхронний HTML та HTTP) – технологія, переводу сайтів та веб-додатків на AJAX.

Надає можливість використовувати технологію AJAX на повну силу, та дозволяє швидко та легко впровадити AJAX для будь якого сайту, без додаткових знань тонкостей роботи AJAX, та програмування на Javascript. Для цього достатньо знати основи HTML.

Одна з основних можливостей Fullajax ― програмуєте як звичайно, а після підключення бібліотеки Fullajax, отримуєте AJAX. Досягається це за рахунок спеціальних механізмів фільтрації, що перетворюють звичайні посилання в AJAX.

Основні можливості: (далі…)